Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Pamięci Kombatantów"
Autor: Jakub Lewiński
Rok powstania: 1995
Materiał: metal, beton, okładziny marmurowe
Opis lokalizacji: przy bramie głównej, Kwatera Zbowidowska
Stan zachowania: bez uwag

Pomnik Pamięci Kombatantów został ufundowany przez Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych (dawny ZBOWID),  zrealizowany według projektu J. Lewińskiego i Z.Szymaniaka. Na cokole oblicowanym polerowanymi płytami granitu, ustawiona jest kompozycja rzeźbiarska z metalu, utworzona przez zwielokrotnienie spiczastego kształtu przypominającego grot piki czy strzały. U podstaw rzeźby widnieje skrzydło husarskie, a nad napisem na frontowej ściance cokołu- wykonany z tego samego metalu - orzełek wojskowy.  Maciej Słomiński "Cmentarz Centralny w Szczecinie, Szczecin 2005, str. 146. 

Pomnik o kompozycji przestrzennej, złożonej z grotów kopii i skrzydła husarskiego. Akcent plastyczny umieszczony na prostopadłościennym cokole, ozdobionym od frontu orzełkiem wojskowym oraz napisem: "Pamięci Kombatantów":  z tyłu cokołu napis: "Wieczna Chwała Tym Którzy Walczyli o Niepodległość Polski". Wysokość całkowita ok.470 cm ( w tym cokół ok.170 cm).Oprac.:Biuro Studiów i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie.