Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Obelisk "Bohaterom Września 1939"
Autor: Jakub Lewiński
Rok powstania: 1989
Materiał: głaz narzutowy, tablica mosiężna
Opis lokalizacji: Kwat. Zbowidowska, przy głównej bramie
Stan zachowania: bez uwag

Głaz narzutowy z tablicą na której widniej napis : " W Hołdzie Bohaterom Września 1939 Rodacy Szczecin 1989". Na głazie umieszczony jest orzeł w koronie i dwie pasyjki . Głąz ma wymiary ok. 120 x 120 x 140 cm, tablica 50 x 80 cm.