Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Krzyż Grudnia'70
Autor: brak danych
Rok powstania: 1999
Materiał: drewno, granit
Opis lokalizacji: przy Alei Kasztanowej
Stan zachowania: wymaga odświeżenia cześć drewniana

... Krzyż Grudnia ’70 , zwany również Krzyżem Męczeństwa Narodu Polskiego, wykonany z katafalku, na którym stała trumna ks. Jerzego Popiełuszki, ustawiony został w 29 rocznicę pamiętnych wypadków. Symbolicznie przekazany mieszkańcom Szczecina przez ks. arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego podczas mszy świętej w katedrze św.Jakuba, został przewieziony wozem strażackim na cmentarz. Tu odbyła się dalsza uroczystość, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Marian Przykucki. Przywieziony z katedry krzyż osadzono teraz na kamiennym cokole w kształcie łodzi."

Maciej Słomiński "Cmentarz Centralny w Szczecinie" , Szczecin 2005, str. 150
A.Kuchcińska, Krzyż Grudnia, "Głos Szczeciński", 18-19.12.1999r.