Pomniki i tablice Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Nazwa: Pomnik "Pamięci Sybiraków"
Autor: Joanna Haśnik-Adamiec, Krzysztof Adamiec
Rok powstania: 1994
Materiał: mur ceglany, lastrico, kamień narzutowy, metalowa szyna
Opis lokalizacji: przy Al.Okólnej , po wschodniej stronie bramy głównej
Stan zachowania: bez uwag

Pomnik pamięci tych, którzy nie powrócili na Ziemię Ojczystą z: Tajgi, Sybiru, Łagrów Północy, Stepów Kazachstanu. Zbudowany z inicjatywy sybiraków województwa szczecińskiego przypomina o 200 latach zsyłek na Syberię. Odsłonięty został 17 września 1994 r. w 55 rocznicę agresji ZSRR na wschodnie terytoria Rzeczypospolitej. Jest dziełem koszalińskich architektów: Krzysztofa Adamca i Joanny Haśnik - Adamiec. Rozbudowana kompozycja składa się z kilku części . Na głazie znalazła się brązowa tablica z inskrypcją: 1768-1940-1952. Pamięci tych, którzy z tajgi Sybiru, z łagrów północy, stepów Kazachstanu nie powrócili na ziemię ojczystą. Sybiracy woj. szczecińskiego. Dalsze elementy pomnika obrazują - w sposób nieco dosłowny - dramat zsyłek na Sybir. Tor kolejowy ułożony na betonowych podkładach spoczywających na kamiennym bruku przypominać ma o transportach uwożących więźniów w bezkresne przestrzenie euroazjatyckiego kontynentu. Obok toru ustawione są granitowe słupki z symbolami różnych religii, które wyznawali represjonowani. Najwyższy ze słupków ma formę krzyża łacińskiego. Na szerokim, ceglanym murze umieszczono tabliczki z nazwiskami tych, którzy nie mają swoich grobów.

Sponsorzy pomnika:

 • Dowództwo i Żołnierze 12 Dyw.Zmechanizowanej
 • P.E.O.J.M. S.A. Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
 • Pomorska D.O.K.P.
 • "Jacht Serwis" Szczecin
 • "ESPEBEPE"S.A. Holding Szczecin
 • Zakład kamieniarski Władysław Hera
 • Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia"
 • S.C. Sial
 • W.Z.R.B. Police
 • TRANS-AKA Police
 • Prac. arch. Joanny i Krzysztofa Adamiec - Koszalin
 • Państwowa Służba Ochrony Zabytków
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • Izba Rzemieślnicza
 • Pracownia Plastyczna: Stanisław Biżek