Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Jesion mannowy - Fraxinus ornus