Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Chmielograb europejski - Ostryacarpinifolia