Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Skrzydłorzech kaukaski - Pterocarya fraxinifolia