Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Lipa szerokolistna-forma winoroślowa - Tilia platyphyllos f.vitifolia