Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Sosna czarna odmiana piramidalna

        

Drzewo w młodości szeroko piramidalne, później parasolowate. Igły długie ciemnozielone. Jest wytrzymała na susze i złe warunki siedliskowe, odporna na zanieczyszczenia środowiska. Sadzona pojedynczo lub w luźnych grupach na słonecznych stanowiskach nie gubi dolnych gałęzi i rozrasta się również na szerokość. Nie wymarza. Może być sadzona na otwartych stanowiskach gdyż jest wytrzymała na działanie silnych wiatrów i burz.