Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Robinia biała odmiana drobnolistna - Robinia pseudoacacia 'Microphylla'