Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Topola kalifornijska - Populustrichocarpa