Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Brzoza brodawkowata odmiana strzepolistna - Betula pendula