Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Klon nikkoński - Acer maximowiczianum