Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Jarząb pospolity (jarzębina) - Sorbus aucuparia