Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Glediczja trójcierniowa - Gleditsja triacanthos