Flora Cmentarza Centralnego w Szczecinie

Jesion wyniosły forma jednolistna - Fraxinus excelsior f.diversifolia