Cmentarze Wyznaniowe w Szczecinie

Cmentarze ze względu na wyznanie

Podział cmentarzy ze względu na wyznanie ma charakter informacyjny i pozwala nam uświadomić fakt, że w wieku XIX, kiedy w większości zakładano cmentarze, a także w I połowie XX w. , struktura ludności Szczecina pod tym względem wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Zdecydowaną większość stanowili wierni wyznania ewangelicko-augsburskiego, czyli luteranie. W drugiej kolejności wierni kościoła ewangelicko-reformowanego, czyli kalwini. Następną grupę tworzyła ludność wyznania mojżeszowego. Katolicy stanowili znikomą liczbę wiernych, inaczej niż obecnie, kiedy są dominującą większością. Poniższy wykaz dotyczy cmentarzy nieczynnych, w znacznej mierze zlikwidowanych.
 
Cmentarze wyznania ewangelicko-augsburskiego (luteranie):
 1. ul. Pucka
 2. ul. Wolińska (Cieszyce)
 3. ul. Komuny Paryskiej
 4. ul. Firlika 9-14
 5. ul. Krakowska
 6. ul. Wiewiórcza
 7. ul. Zwierzyniecka
 8. ul. Rydla 93
 9. ul. Smutna
 10. ul. Kluczborska
 11. ul. Boguchwały 8a
 12. ul. Broniewskiego 19a
 13. ul. Niemierzyńska
 14. ul. Słowackiego
 15. ul. Kwiatów Polskich
 16. ul. Zawiła
 17. ul. Dzika (Widok)
 18. ul. Krzemienna
 19. ul. Ostowa (Widok)
 20. ul. Sąsiedzka 8
 21. ul. Noakowskiego
 22. ul. W.Pola
 23. ul. Tatrzańska 7
 24. ul. Boryny
 25. ul. Budziszyńska 47
 26. ul.Orawska
 27. ul. Powstańców Wlkp. 73
 28. ul. Plażowa
 29. ul. Stary Szlak
 30. ul. Nehringa
 31. ul. Topolowa (gm. Stare Czarnowo)
 32. ul. Malczewskiego - Park im. St. Żeromskiego
 33. ul. Malczewskiego 4
 34. ul. Wapienna
 35. ul. Mączna 4
Cmentarze wyznania ewangelicko-reformowanego (kalwini):
 1. ul. Storrady 2 - cm. francuski
Cmentarze wyznania mojżeszowego (żydowskie):
 1. ul. Kamieńska
 2. ul. O.Bejzyma
Opracowanie:
inż. Henryk Grecki  „Cmentarze Szczecina” - karty cmentarzy wykonane na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Szczecin 1996.